سنگ سنباده و پرداخت
ماشین های اره
تیزکن ها
دریل های ستونی
رنده و گندگی
سایر