اولین فروشگاه تخصصی آینهل به مدیریت آقای مردیها توسط جناب آقای بهرامعلیان، مدیرعامل شرکت البرزابزار، با حضور آقای لرنر مدیر توسعه تجارت بین الملل آینهل، در تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۴ در خیابان سرهنگ سخائی تهران، افتتاح گردید.