با اضافه شدن آقای عبدی نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات البرز ابزار در شهرستان سقز، تعداد مراکز ارائه خدمات در سراسر ایران به هفتاد مرکز رسید.
اضافه شدن نمایندگان خدمات جدید نوید دهنده آنست که همگام با ارتقاء کیفی ارائه خدمات به مشتریان گرامی، ارتقاء کمی نیز در برنامه مدیران خدمات شرکت قرار دارد.
جهت کسب اطلاعات تماس این مراکز به لینک خدمات مراجعه نمایید.