مراحل آماده سازی پیش از نصب دستگاه های لبه چسبان PVC

۱- قرار گرفتن دستگاه در محل مورد نظر مشتری

۲- آماده سازی برق کارگاه از قبیل نصب تابلو برق مجهز به کنترل فاز، کابل کشی تا محل استقرار هر دستگاه و نصب فیوز مینیاتوری سه فاز ۲۵ آمپر برای دستگاههای سه فاز توسط تکنسین برق

۳- نصب کمپرسور باد و آماده سازی آن توسط مشتری

۴- نصب مکنده و آماده سازی توسط مشتری

۵- موجود بودن ورق MDF و نوار PVC جهت تست و تحویل دستگاه

۶- به جهت پیشگیری از آسیبهای احتمالی به سیستم کنترل ماشین و همچنین خطر برق گرفتگی ایجاد چاه ارت مناسب الزامی می باشد

تلفن:۶۱۹۴۸-۰۲۱ داخلی ۴۰۱
پست الکترونیک:bijarchi@mahak.ir