مراحل آماده سازی پیش از نصب دستگاه های UPVC

۱- استقرار و چیدمان دستگاه ها در کارگاه

۲- استفاده از کمپرسور مرکزی و شبکه لوله کشی باد و یا قرار گرفتن کمپرسور و شلنگ باد(فشار قوی) به همراه شیر گازی مجزا برای هر دستگاه

۳- آماده سازی برق کارگاه از قبیل نصب تابلو برق مجهز به کنترل فاز، کابل کشی تا محل استقرار هر دستگاه و نصب فیوز مینیاتوری سه فاز ۲۵ آمپر برای دستگاههای سه فاز توسط تکنسین برق

۴- به جهت پیشگیری از آسیبهای احتمالی به سیستم کنترل ماشین و همچنین خطر برق گرفتگی ایجاد چاه ارت مناسب الزامی می باشد

۵- موجود بودن پروفیل جهت تست و تحویل دستگاه

تلفن:۶۱۹۴۸-۰۲۱ داخلی ۴۰۱
پست الکترونیک:bijarchi@mahak.ir